رییس کمیسیون اشتی ملی تاجیکستان خواستاراجرای موافقتنامه های صلح شد # دوشنبه - ایرنا 11 اسفند 1376 برابر با دوم مارس 1998 رییس کمیسیون اشتی ملی تاجیکستان خواستار جدیت طرفین مذاکرات صلح این کشور برای اجرای موافقتنامه های صلح شد .
سید" عبدالله نوری" روز دوشنبه در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در تاجیکستان گفت ، موافقتنامه های صلح این کشور در تمام بخش های ان بایـد هم زمان اجرا شود .
نوری، روند ازادی زندانیان اتحاد مخالفان تاجیک از سوی دولت تاجیکستان را کند توصیف کرد و خواستار ازادی سریع زندانیان شد .
وی همچنین خواستار مشارکت نماینده سازمان ملل و گروه تماس صلح تاجیکستان در جلسات کمیسیون اشتی ملی این کشور شد .
"دیتریش مرم" نماینده دبیر کل سازمان ملل نیز در این دیدار از پیشنهـاد نوری درمورد حضور نماینده این سازمان و گروه تماس در جلسات کمیسیون آشتـی ملی استقبال کرد .