۱۱ اسفند ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5788554
۰ نفر
نحوه انتقال ماکائو به چین در اجلاس کنگره خلق بررسی می شود # پکن - ایرنا 11 اسفند 1376 برابر با دو مارس 1998 مسـاله بازگشت حاکمیت بندر ماکائو به چین ، یکی از موضوعهای محــوری مذاکرات اجلاس این هفته کنگره خلق چین است .
خبرگزاری "شین هوا" روز دوشنبه گزارش داد : نهمین دوره کنگره خلـق در نخستین نشست خود ، زمان ایجاد کمیته تدارکاتی منطقه اداری ویـژه ماکائو و روند همکاری های چین و پرتغال در مورد این بندر را بررسی خواهد کرد.
"وانک چی رن" نماینده کنگره خلق و رییس شعبه ماکائو به خبرگزاری "شین هوا" گفت :کنگره موضوعهای متعددی را در زمینه نحوه انتقال حاکمیت ماکائو بررسی خواهد کرد.
وی افزود : مسایلی همچون محلی شدن کارکنان ماکائو ،محلی شدن قوانین و تعییــن جایگاه رسمی زبان چینــی در ماکائو از مسایل حل نشده میان پکـن و لیسبون هستند که کنگره خلق به انان توجه خواهد کرد.
بندر ماکائو در اواسط قرن شانزدهم به اشغال پرتغـال در امــد و از ان تاریخ تاکنون مستعمره این کشور است .
براساس موافقت نامه ای که در سال 1987 میان چین و پرتغال بسته شد این بندر پس از چهار قرن در سال 1999 مجددا تحت حاکمیت چین در خواهد امد .
تاکنـون چین و پرتغال در زمینه انتقال مسالمت آمیز حاکمیت این بنــدر مذاکرات متعددی انجام داده اند.
*م.ف *