جمعی از کارگران لبنان در اعتراض به لایحه بودجه در برابر مجلس این کشور متحصن شدند # بیروت - ایرنا: شش بهمن 1376 برابر با 26 ژانویه 1998 جمعی از کارگران لبنان ، روز دوشنبه ، در اعتراض به لایحه بودجه سال 1998 لبنان ، در برابر مجلس این کشور متحصن شدند .
تحصن کنندگان ، با حمل نوشته هایی در محکومیت هرگونه عوارض و مالیات برای تامین بودجه سال 98 ، از نمایندگان مجلس خواستند، به لایحه بودجه، رای ندهند .
"الیاس ابورزق" ، یکی از مسوولان اتحادیه های کارگری لبنان ، در جمع متحصنین ، گفت : تصویب لایحه پیشنهادی دولت ، برای مردم لبنان فاجعه امیز خواهد بود .
تحصن امروز ، در حالی صورت گرفت که، مجلس لبنان ، امروز برای پنجمین روز متوالی ، به بررسی لایحه بودجه ادامه داد و در حال حاضر بررسی این لایحه در مجلس جریان دارد .
لایحه بودجه پیشنهادی دولت لبنان به مجلس این کشور، برابر 7200 میلیارد لیر است .
لایحه بودجه 1998 ، به دلیل این که دولت برای تامین بخشی از این بودجه ، وضع مالیات ها و عوارض تازه ای در نظر گرفته ، با اعتراض گروههای مختلفی روبرو شده است .