تنش میان ژاپن و کره جنوبی بر سر پیمان ماهیگیری بالا گرفت # توکیو - ایرنا شش بهمن 1376 برابر با 26 ژانویه 1998 تنـش میان ژاپن و کره جنوبی پس از انکه توکیو روز جمعه به صورت یکطرفه پیمان ماهیگیری دو جانبه را لغو کرد ، افزایش یافت .
ایـن پیمان 33 سال پیــش میان توکیو - سئول امضاء شده بود اما گفت وگو برسر بازبینی آن ازمدتی پیش در دستور کار مقامهای بلندپـایه دو کشور قرار داشت.
تـصمیم روز جمعه هیات وزیران ژاپن مبنی برلغو این پیمان سبب نارضایتی مقامهای کره جنوبی شد بگونه یی کـه " کیم دائه جونک " رییس جمهوری برگزیده کره جنوبی در نخستین اقدام سفرش به ژاپن را لغو کرد.
برخی از منابع خبری پیشتر گفته بودند " دائـه جونک " از مقامهای ژاپنی خواسته بود در اوایل زمامداری وی از اقدامی که سبب جریحه دار شدن احساسات مردم کره جنوبی شود، خوداری کنند.
"دائه جونک" که رهبرمخالفان است در انتخابات ماه گذشته به پیروزی رسید و از ماه اینده نیز به صورت رسمی کارش را اغاز خواهد کرد.
سفیر کره جنوبی در ژاپن هم به صورت موقت بـرای گفـت وگو در زمینه اقدام تازه توکیو به سئول عزیمت کرد و این بیانگر بالا گرفتــن تنش میان دو کشور است.
سئول همچنین تهدید کرد ازاین پس محدودیت های اعمال شده از سوی ژاپن در زمینه ماهیگیری در ابهای ساحلی منطقه شمال ژاپن را نیز رعایت نخواهد کرد.
کره جنوبی 19 سال پیش به ژاپن قول داده بوداز ماهیگیری در نزدیکی سواحل استان هوکایدو خودداری می کند.
تنش میان کره جنوبی و ژاپن بر سر موضوع پیمان ماهیگیری ریشه در اختلاف بر سر مالکیت یک جزیره کوچک دارد.
دور پیشین تنش توکیو -سئول که دو ماه پیش روی داد پس از آن آغاز شد که کـره جنوبی اقدام به برپایی مراسم بهره برداری از یک اسکله نوساز در جزیره مورد اختلاف " تاکه شیما " کرد.
جزیره "تاکه شیما" که در کره جنوبی" توکتو" خوانده می شود در دریای ژاپن قرار دارد.
ژاپن مدعی مالکیت جزیره 200 مترمربعی "تاکه شیما" است اما کــره جنوبی ان را به لحاظ تاریخی و جغرافیایی جزیی از قلمرو خود می داند.
این جزیره که درساحل ان منابع سرشار ماهی وجود دارد در 700 کیلـومتـری شمال غربی توکیو و 450 کیلومتری شرق سئول قرار دارد.
اختلاف بر سر مالکیت جزیره "تاکه شیما " مانعی عمده بر سر تعیین مرز آبی توکیو - سئول برای رفت وامد کشتی های ماهیگیری دو کشور قلمداد می شود.
* ز 139 *