جماعت اسلامی لبنان کمک تسلیحاتی امریکا به اسراییل را محکوم کرد # بیروت - ایرنا دو بهمن 1376 برابر با 22 ژانویه 1998 رییس شورای حزب جماعت اسلامی لبنان ، روز پنجشنبه کمک های تسلیحــاتی امریکا به اسراییل را محکوم کرد .
"فتحی یکن" گفت: اقدام اخیر امریکا در ارسال جنگنده های پیشرفته " اف 15 " به اسراییل ، موجب تشدید تجاوازت این رژیم می شود .
وی افزود، امریکا با این گونه کمک های نظامی به اسراییل بیش از پیش دشمنی و خصومت خود را به ملت های مسلمان و عرب منطقه نشان داد .