یک حزب سیاسی تاجیکستان دولت این کشورو مخالفان ان رابه شکیبایی دعوت کرد # دوشنبه - ایرنا دو بهمن 1376 برابر با 22 ژانویه 1998 کنگره یگانگی خلق های تاجیکستان،مقامات دولت این کشور و اتحاد مخالفان تاجیک را به صبر و شکیبایی برای حل اختلافاتی که منجر به توقف کار کمیسیون آشتی ملی تاجیکان شده است دعوت کرد .
در بیانیه این کنگره امده است:مردم تاجیکستان به کمیسیون آشتی ملی برای برقراری صلـح و امنیت در کشورشان امیـد زیادی دارنـد و توقف کـار ان باعث نگرانی انها شده است .
این کنگره از مقامات دولت تاجیکستان و اتحاد مخالفان تاجیک خواسته است با خودداری از متهم کردن یکدیگر ، با صبرو شکیبایی برای اجرای موافقتنامه های صلح تلاش کنند.
کنگره یگانگی خلق های تاجیکستان همچنین خواستار ادامه تلاش سازمان ملل و کشورهای ضامن صلح برای حل اختلافات میان دولت این کشـور و مخالفان ان شـده است .
کنگره یگانگی خلق های تاجیکستان ،یک تشکیلات سیاسی و اجتماعی است که در شورای رهبری ان نمایندگان اقوام تاجیک ، ازبک ، روس زبان ها و دیگر اقوام عمده تاجیکستان شرکت دارند .
*م.ف *