۲۵ دی ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5782726
۰ نفر
یک رهبر کشمیر حزب جدیدی تاسیس می کند # دهلی نو - ایرنا: 25 دی 1376 برابر با 15 ژانویه 1998 "شبیراحمد شاه" یـک رهبــر زندانی کشمیر بزودی حزب جدیدی تاسیس خواهد کرد.
منابع نزدیک به احمدشاه گفتند: اکثر وزیران کشمیری سابق و اعضای سابق مجلس قانونگذاری کشمیـر و بسیاری از کارمندان بـازنشسته دولـت بـه حزب وی خواهند پیوست.
این منابع افزودند: احمدشاه خواهد کوشید ، اعضای حزب جدید را از میان طبقات مختلف اجتماعی و از هر سه ناحیه ایالت جامو وکشمیر یعنی دره کشمیر، لاداخ و جامو برگزیند تا این حزب مشروعیت بیشتری پیدا کند.
این حزب در امریکا، انگلیس و پاکستان نیز شعبه خواهد داشت و کادر آن از میان گروههای انشعابی"لیک مردم"، یک سازمان کشمیری سابق هوادار پاکستان انتخاب خواهد شد.
اگر چه اهداف حزب پیشنهادی احمد شاه هنوز مشخص نشده است ،اما با تاسیس این حزب مشی سیاسی او را که پس از ازادی از زندان در سال 1994 تاکنون ضد ونقیض بوده است ، روشن خواهد کرد.
وی که به "نلسون ماندلا"ی کشمیر شهرت یافته اســت ، پیش از انشعاب لیک مردم به چهار گروه جداگانه ، عضو این سازمان بود ولــی در سال 1994 پس از ازادی از زندان از عضویت این سازمان استعفا کرد و بـه کنفرانس حریت کشمیر پیوست اما در سال 1996، پس از دیدار شبیرشاه با "وی پی سینک" نخســت وزیر سابق هند و "فرانک ونسر" سفیـر امریکا در هند بدون مشورت با کنفرانس حریت ، این سازمان او را اخراج کرد.
اگرچه اقدام شبیر احمد شـاه برای تاسیس حزب جدیدی در استانه انتخابات عمومی زودرس هند صورت گرفته اسـت ، ولـی وی مـی گوید که انتخابات برای او اهمیتی ندارد.
* 139 *