۲۵ دی ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5782710
۰ نفر
مطبوعات به مردم چه می گویند؟ (5) # تهران - ایرنا 25 دی 1376 برابر با 15 ژانویه 1998 "ســــلام" .........
* با توجه به مصوبات اخیر مجلس:وزارت نیرو در برق رسانی به روستاهاو مناطق جدید شهری، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی طرح فاضلاب شهری با مشکل جدی مواجه خواهد شد(خبر-ص1) * مخبر کمیسیون اصلی رسیدگی به بودجه:تصمیم مجلس در کاهش بودجه عمومی دولت صنعت آب و برق را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد(خبر-ص1) - مجلس شورای اسلامی، حدود چهارهزار میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت را کاهش داد * ارزیابی مثبت محققات واساتید دانشگاه ازپیام رییس جمهوری به ملت آمریکا (گزارش-ص1) - دکتر سروش: بی نظیر بود - دکتر علینقی مشایخی:اساسا هنر سیاستمداران همین است که... با دولتها و ملتهای دیگر ارتباط برقرار کنند - دکترنجفقلی حبیبی:این باب جدید گفت وگو یک امتیاز برجسته برای رییس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود - دکتر علی اکبر فرهنگی:خیلی خوب مساله را بیان کردند - دکتر محمد دادگران:این مصاحبه باعث شد که آقای خاتمی یک چهره جهانی بشود - دکتر حسین ابوترابیان:درآینده افکار عمومی آمریکا را به نفع خواسته های ما ... وارد میدان می کند - مهندس عباس عبدی:زبان اصلی انقلاب همین بوده است و صلح و آرامش و پرهیزاز خشونت،و اخلاق و معنویت پیام اصلی انقلاب بود - دکتر حسین عظیمی:درصورت تداوم این چنین گفت وگوهایی شاید در میان مدت باب مفاهمه و درک واقعی گشوده شود * رییس جمهوری برفراهم ساختن زمینه جذب سرمایه و فن آوری و حرکت به سوی اقتصاد فعال تاکید کرد(خبر-ص1) * درباره گفت وگوی رییس جمهوری با مردم آمریکا(یادداشت-ص2) - وجود بداعت و نوآوری درشیوه این ارتباط،نکته ای است که برآن اجماع وجودندارد * دکتر پیمان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد(خبر-ص3) - اتهام:انتشار نشریه غیرمجاز - یک میلیون وپانصد هزار ریال جزای نقدی * الو سلام (پیامهای تلفنی-ص3) * محمد قاضی مترجم بزرک ایرانی درگذشت (خبر-ص4) * پلورالیزم دینی (گفت وگو-ص9) * حجت الاسلام کدیور: این که بگوییم بحث پلورالیسم ربطی به بحث حق و باطل ندارد مشکلی را حل نمی کند * مصر خواستار تشکیل نظام دفاعی مشترک عربی شد(خبر-ص آخر) ز* 139 *