نماینده آمریکا در سازمان ملل: خوش بینی نسبت به حل مسالمت آمیز بحران عراق از بین رفته است # سازمان ملل - ایرنا 25 دی 1376 برابر با 15 ژانویه 1998 "بیل ریچاردسون" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل ، گفت : خوش بینی جامعه جهانی در زمینه حل مسالمت آمیز بحران عراق ، به شدت رنک باخته و کاسه صبر همه لبریز شده است.
"ریچاردسون" که روز چهارشنبه در سازمان ملل، بعد از تصویب بیانیه ای در شورای امنیت ، درباره بحران عراق ، با خبرنگاران سخن می گفت ، از این بیانیه اظهار خشنودی کرد و گفت : اعضای شورای امنیت با تصویب آن ، به شیوه ای قوی و متحد سخن گفتند.
شورای امنیت ، روز چهارشنبه، با صدور بیانیه ای رسمی ،تصمیم اخیر عراق را در رابطه با ممنوعیت کار گروهی از بازرسان سازمان ملل تقبیح کرد و از بغداد خواست با کمیسیون ویژه خلع سلاح عراق (انسکام )، همکاری کامل به عمل آورد.
وی در پاسخ به سئوالی در این مورد، که عراق به بیانیه هاو قطعنامه های قبلی شورای امنیت بی اعتنایی کرده است و فایده این بیانیه اخیر چیست، گفت : موضعگیری های شورای امنیت در چند ماه اخیر موثر بوده است.
وی تاکید کرد "انسکام" همچنان عملیات خود را در عراق انجام می دهد.
بغداد راه خود را عوض کرده است. احتمال لغو تحریم های عراق که خواسته این کشور است ، وجود ندارد. عراق در خلیج فارس کنترل شده است و این ها همه از تلاش های دیپلماتیک شورای امنیت ناشی شده است. ریچاردسون تاکید کرد عراق نبرد را باخته است.
وی افزود : هدف شورای امنیت ، حل مشکل از طریق دیپلماتیک است و دیپلماسی در حداکثر ظرفیت خود باید به کارگرفته شود. باتلر در بغداد تلاش خواهد کرد راه عراق را تغییر دهد و شورای امنیت می خواست وی در این ماموریت به حمایت کامل شورا مسلح باشد.
"ریچارد باتلر" رییس کمیسیون ویژه خلع سلاح عراق ، روز پنجشنبه، عازم بغداد می شود و قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه آینده با مقام های عراقی دیدار و گفت و گو کند. شورای امنیت در بیانیه ای که روز چهارشنبه صادر کرد ، از باتلر و ماموریت وی در عراق قویا حمایت کرد.
"ریچارد سون" گفت: برای حل چنین مشکلاتی ، دیپلماسی بهترین وسیله است اما در عین حال جامعه بین المللی صبر خود را از دست می دهد و خوش بینی به سرعت رنک می بازد.
وی با اشاره به موضعگیری "بیل کلینتون" رییس جمهوری آمریکا، گفت : واشنگتن ترجیح می دهد ، بحران از راه های دیپلماتیک حل شود ، اما آمریکا راه های دیگر و از جمله حملات نظامی را مردود نمی داند.