دو نخست وزیر پیشین ژاپن برای تشکیل یک حزب مخالف دولت باهم متحد شدند # توکیو - ایرنا 25 دی 1376 برابر با 15 ژانویه 1998 دو نخست وزیر پیشین ژاپن ، که رهبری دو حزب مخالف را بر عهده دارند، تصمیم گرفتند تا یک حزب مشترک ایجاد کنند.
این تصمیم ، در جریان دیدار " تسوتومو هاتا" رهبر حزب "آفتاب" و "موری هیرو هوسوکاوا" رهبر حزب نوبیناد " مجمع پنج " گرفته شده است.
" هاتا" که در سال های 1993 و 1994 ، سکان هدایت ژاپن را در اختیار داشت و " هوسو کاوا " نیز که پس از او فقط دو ماه نخست وزیر بود، پیشتر از اعضای حزب حاکم لیبرال دمکرات بودند.
یک منبع حزبی ، روز پنجشنبه، گفت : حزب نوبنیاد " صدای مردم " نیز موافقت کرده است تا به دو حزب " افتاب " و " مجمع پنج " بپیوندد.
در این حزب جدید، که قرار است، هفته اینده، به صورت رسمی اعلام موجودیت کند ، 39 نماینده عضویت دارند، که 30 تن از انان متعلق به مجلس نمایندگان می باشند. این سه حزب پس از فروپاشی حزب "پیشرو نوین"با حزبهای " دمکراتیک ژاپن " ، " دوستی نوین " و " اتحادیه اصلاحات مردمی" ائتلاف کرده بودند.
حزب "شین شین تو" (پیشرو نوین ) که با دراختیار داشتن 129 کرسی از مجلس 500 ژاپن ، قدرتمندترین حزب مخالف دولت ژاپن محسوب می شد، سه هفته پیش، پس از انحلال به شش حزب تقسیم شد.
توزیع قدرت در عرصه سیاسی ژاپن ، با تصمیم" ایچیرو اوزاوا" رهبر حزب پیشرو نوین ، مبنی بر انحلال این حزب برای پاکسازی از مخالفانش دستخوش تغییر شد.
وی با به دست گرفتن رهبری 54 تن از نمایندگان همفکرش ، حزب " لیبرال " پایه گذاری کرد.
حزب "پیشرو نوین "که سبب تغییرات تازه در عرصه فعالیت های حزبی درون ژاپن شده است ، سه سال پیش ، با پیوستن شماری از سیاستمداران برجسته، که برخی از انان از حزب حاکم لیبرال دمکرات جدا شده بودند، بنیانگذاری شد.
این حزب ، از یکسال پیش، دچار بحران رهبری درون حزبی شد، به گونه ای که بیش از 10 تن از بنیانگذاران حزب از آن جدا شدند و گروه تازه ای به نام افتاب "تایو" را تشکیل دادند.
تابلو توزیع قدرت در مجلس نمایندگان ، نشان می دهد، که هم اکنون حزب "لیبرال دمکرات" به رهبری " ریوتارو هاشی موتو " با در اختیار داشتن 259 کرسی از مجلس نمایندگان 500 نفره ژاپن در جایگاه نخست قرار دارد.