رهبرحزب احرار: در سال 97 فشار سیاسی در جمهوری آذربایجان کاهش یافت # باکو - ایرنا 13 دی 1376 برابر با سه ژانویه 1998 " واقف حاجی بیلی " رییس حزب احرار جمهوری آذربایجان گفت : درسال 97 میلادی، سانسور در این کشور تا حدودی تضعیف شد و تعداد بازداشت های سیاسی نیز کاهش یافت .
نشریه "مخالفت" چاپ باکو در آخرین شماره خود به نقل از " حاجی بیلی" افزود: گسترش فساد و رشوه گیری و کاهش قدرت خرید مردم در سال گذشته میلادی شرایط انفجار آمیزی را در جمهوری آذربایجان فراهم ساخت .
وی گفت: در صورت تداوم سیاست های کنونی دولت، آینده مبهمی در انتظار این جمهوری خواهد بود.