ناو "حمزه" به ناوگان اموزشی تخصصی نیروی دریایی ارتش ملحق شد # تهران - ایرنا 13 دی 1376 برابر با سه ژانویه 1998 با تلاش متخصصان ، فرماندهان و نیروی اموزش تخصص هـای دریایی انزلـی ، ناو "حمزه" پس از اماده سازی کامل به ناوگان اموزشی تخصصی نیــروی دریایی ایران در دریای خزر ملحق شد.
دریادار "عباس محتاج" فـرمانده نیـروی دریـایی ارتـش در مـراسم الحاق نـاو "حمزه" گفت ، نیـروی دریـایی ارتـش جمهوری اسلامی در منطقه دریای خزر پویاست.
محتـاج گفـت : حضور ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، حضوری اموزشی ، علمی و همراه با پیام دوستی برای کشورهای منطقه است.
* 139 *