روند رشد ورود جهانگرد به تایلند در سال 97 میلادی متوقف شد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور- ایرنا 13 دی 1376 برابر با سه ژانویه 1998 روند رشد دیدار جهانگـردان خـارجی از تایلند در سال 1997 میلادی متوقف شد و به یک درصد در پایان سال مذکور رسید.
روزنامه " بانکوک پست "روز شنبه به نقل از " سری وانگپا ای چیتر" رییس اداره جهانگردی تایلند نوشت این میزان رشد ، بسیار کمتر از هفت درصدی است که تایلند برای سال 1997 میلادی پیش بینی کرده بود0 این مقام تایلندی ، بدون ارایه اماری از شمـار جهانگـردان در سال 1997 بحران کنونـی اقتـصادی این کشور و دود و غبار ناشی از اتش سوزی جنگل هـای اندونزی که تـابستان سال جاری فضای تایلند و بسیاری دیگر از کشورهای جنوب شرق اسیا را فرا گرفته بود از عوامل کاهش ورود جهانگرد به کشورش خواند0 " ای چیتر " گفت کاهش ارزش " بـات " واحـد پول تایلند نیز نتوانست ان گونه که اداره جهانگردی این کشور پیش بینی ان را می کرد خارجیان را به سوی تایلند بکشاند0 مقام تایلندی افزود : به دنبال کاهش ورود جهانگردان به تایلند در سال 1997 میلادی-اداره جهانگردی این کشور پیش بینی خود در باره شمار جهانگردان خارجی را که در طول سال های 1998 و 1999 میلادی از تایلند دیدار می کنند از 17 میلیون نفر به 16 میلیون نفر کاهش داده است0 " ای چیتر " گفت برپایه نرخ کنونی ارز - درامد جهانگردی تایلند در طول دو سال اینده 65/12 میلیارد دلار پیش بینی می شود0 * 139 *