نخست وزیرهند : دولت ائتلافی به یک واقعیت سیاسی در هند تبدیل شده است # دهلی نو - ایرنا اول دی 1376 برابر با 22 دسامبر 1997 "ایندرکومار گوجرال" نخست وزیر هند معتقد است که "دولت ائتلافی" دراین کشور به یک "واقعیت سیاسی" تبدیل شده و دیگر غیر ممکن است که یک حزب واحد بتواند موفق به تشکیل دولت در هند شود.
خبرگزاری "پی.تی.ای" هند روز دوشنبه گزارش داد "ایندرکومارگوجرال" در شهر "پـونه" ایالت "ماهاراشترا" در غرب این کشـور ، از شـرکت سیاستمداران "فاسد" در صحنه سیاسی هند ابراز نگرانی کـرد و از احـزاب سیـاسی خواست در انتخابات آینده از نامزد کردن چنین افرادی خودداری کنند.
وی هشدار داد : راه یافتن سیاستمداران مجرم به پارلمان و مجالس قانون گذاری خطری جدی برای دموکراسی در هند خواهد بود.
*م.ف *