بیش از چهار میلیارد ریال سهام در بازار اوراق بهادار تهران داد و ستد شد # تهران - ایرنا اول دی 1376 برابر با 22 دسامبر 1997 تالار اوراق بهادار تهـران روز یکشنبه شاهد داد و ستد یک میلیون و 561 هزار و 888 سهم از سهام شـرکت های پذیرفته شده به ارزش چهارمیلیارد و 426 میلیون و 376 هزار و 928 ریال بود .
اسناد مالکیت این سهام در یک هزار و هفت نوبت برای341نفر از خریداران تغییر نام یافت .
در معاملات سهـام بـازار اوراق بهادار تهران قیمت سهام 15 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام نه واحد دیگر کاهش داشت .
* 139 *