با همکاری یک دانشگاه روسی، مقطع دکترای علوم مهندسی چوب و کاغذ در گرگان ایجاد می شود # گرگان - ایرنا 24 آذر 1376 برابر با 15 دسامبر 1997 تفاهم نامه ایجاد مقطع دکترای علوم مهندسی چوب و کاغذ بین دانشگـاه های "سنت پترزبورک" روسیه و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درشمال ایران به امضا رسید0 رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، امضا تفاهم نامه بین روسای دو دانشگاه را در زمینه رشته های صنایع سلولزی و کاغذ عنوان کرد0 دکتر"محسن محسنی" گفت: دراین تفاهم نامه تامین استاد ،مشاوره، راهنمای رساله دانشجویان و سایرامکانات رفاهی و آموزش مورد تاکید قرارگرفته است0 وی همچنین همکاری دوطرف درطرح های علمی و تحقیقاتی، برگزاری سمینارهای علمی ، مبادله مجموعه منابع علمی منتشره و تجهیزآزمایشگاه های چوب و کاغذ دو دانشگاه یادشده رااز دیگر مصوبات این تفاهم نامه ذکرکرد0 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با10 دانشکده ویک آموزشکده دو هزار و 500 دانشجو ، 107 عضوهیات علمی و 40 سال سابقه آموزش علمی دارد.
این تعداد دانشجو ، در شش رشته کاردانی ، 14 رشته کارشناسی ، هشت رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکترای شیلات دراین دانشگاه مشغول به تحصیل هستند0