قزاقستان رتبه نخست مرحله چهارم ژیمناستیک دومین دوره بازی های بانوان کشورهای اسلامی را کسب کرد # تهران - ایرنا 24 آذر 1376 برابر با 15 دسامبر 1997 نتایج مرحله چهارم مسابقات تیمی ژیمنــاستیک ازسری مسابقـــات دومین دوره بازیهای بانوان کشورهای اسلامی که یکشنبه شب برگزار شد ، اعلام شد.
در این مسابقات قرقیزستان با کسب 325/128امتیاز به مقام اول، ایران با کسب 95/120 امتیاز به مقام دوم و ترکمنستان باکسب 975/103 امتیاز به مقام سوم رسیدند .
در این رقابـت ها بانـوان کشـورهای ایـران ،قـرقیزستان ، تـرکمنستان ، پاکستان و آذربایجان شرکت داشتند.
مسابقات ژیمناستیک دومین دوره بازیهای بانوان کشورهای اسلامی از روز یکشنبه در ورزشگاه شهید شیرودی شروع به کار کرد.
* 139 *