یک مقام پاکستان، رییس جمهوری پیشین این کشور را به " اهانت به دادگاه" متهم کرد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 24 آذر 1376 برابر با 15 دسامبر 1997 "سید مشاهد حسین" وزیر اطلاعات و توسعـه رسانه های پاکسـتان روز یکـشنبه "فاروق لغاری" رییس جمهوری مستعفی این کشور را به "اهانت به دادگاه" متهم کرد.
"مشاهد حسین" گفت : "فاروق احمد خان لغاری" بعد از کناره گیری از مـقام خود "مصاحبه هایی کرده که حاوی اعتراف ها و افشاگری هایی است." وی گفت : با توجه بـه اینکه وی یک شخصیت اجـتماعی است باید برای مـردم روشن کند چگونه وی قبلا از تصـمیم دوم دسامبر (یازده آذر ماه ) دیـوان عالی اطلاع داشته است و "خود این افشاگری یک اهانت به دادگاه است." " لغاری " اخیرا بعداز استعفای خود اعلام کرد: آماده است در زمان مناسب در مورد بردن " کانسی " یک تبعـه پاکستانی به آمـریکا برای محاکمه و برخی مطالب دیگر اطلاعات جدیدی را افشاء کند.
"مشاهد حسین" گفت: "لغاری" سخنانی را در جهت منافع خود در مورد ارتش و دیوان عالی مطرح کرده و این خلاف " قانون اسرار دولتی " بوده است.
"مشاهد حسین" رییس جمهوری پیشین پاکستان را متهم کرد که با استفاده از مقام خود زمین هایی را که در جریان ایجاد اصـلاحات ارضی در 25 سال پیـش از دست داده بود، احیاء کرده است.
" بحران قانون اساسی " در پاکستان، روز یازده آذرماه به استعـفای رییس جمهوری و برکناری رییس دیوان عالی پاکستان از مقام های آنها منجر شد.
پیش از استعفای "فاروق لغـاری" از سمت خود، "نواز شـریف " نخسـت وزیـر پاکستان توسط "سجاد علی شاه" رییس برکنار شـده دیوان عالی ، و از متحـدین رییس جمهوری به اهانت به دادگاه متهم شده بود.