روسیه تحولات کنفرانس اسلامی در تهران را بادقت بررسی می کند # مسکو - ایرنا هفتم آذر 1376 برابر با 28 نوامبر 1997 معاون امور خاورمیانه ای وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه، گفت : روسیه با علاقه مندی ، تدارک و سازماندهی برگزاری اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران را پیگیری می کند.
"ویکتور پاسیوالیوک" به خبرنگار ایرنا گفت : مسکو از موقعیت سازمان کنفرانس اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ، که میزبانی این نشست را به عهده دارد ، طرفداری می کند.
" پاسیوالیوک" افزود : پیروزی واقعی این کنفرانس در خرد گرایی و پیروی از اصول درایت برای جلوگیری از سوء استفاده از معنویت مقدس اسلام در جوامع بشری است .
معاون وزیر خارجه روسیه ، اظهار داشت : جهان اسلام ، باید روش برخورد با مسلمانان و حتی پیروان دیگر ادیان را بر اصول حسن نیت و همکاری پی ریزی نماید.
وی گفت: مسکو اعتقاد دارد که برگزاری کنفرانس اسلامی در تهران می تواند عامل سازنده و موثری در حیات بین المللی باشد .