" ایرقزاقستان " قزاق های ایران و مغولستان را به قزاقستان می برد # الماتی - ایرنا اول اذر 1376 برابر با 22 نوامبر 1997 وزارت حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان شرکت ملی هواپیمایی این کشور"ایر- قزاقستان " را برنده مناقصه ای معرفی کرد که برای انتقال قزاق های مقیم ایران و مغولستان اعلام شده بود .
به گزارش روز شنبه رسانه های الماتی ، ایر قزاقستان برای انتقال قزاق های مقیم ایران 11 میلیون و 747 هزار تنگه " 156 هزار و 626 دلار" و برای قزاق های مقیم مغولستان 24 میلیون تنگه"320 هزار دلار " تقاضا کرده است .
در سال های دهه1930 و در پی بروز قحطی بزرک در قزاقستان کنونی شمار زیادی از قزاق ها به گوشه و کنار جهان و از جمله ایران و مغولستان مهاجرت کردند که پس ازاستقلال قزاقستان عده ای از انها که مایل به بازگشت به وطن اجدادی خود بودند به این کشور بازگشتند .
" قاسم ژامرت توقایف" وزیر امور خارجه قزاقستان در کتاب جدید خود با عنوان " تحت لوای استقلال " نوشته است : " قزاق های مقیم ایران به میل خود و با سپاس فراوان از میهمانوازی ملت و دولت این کشور به کشور خود بازمی گردند".
م ح