چین برای اجرای حقوق بشر درهنک کنک با سازمان ملل همکاری می کند # پکن - ایرنا اول اذر 1376 برابر با 22 نوامبر 1997 چین به منظور اجرای مفاد پیمان های بین المللی حقوق بشر در هنک کنک با سازمان ملل همکاری می کند.
خبرگزاری "شین هوا" به نقل از سخنان روز شنبه "شن گوفانک " سخنگوی وزارت امور خارجه چین گزارش داد : چین نهادهای ذیربط در سازمان ملل را در جریان چگونگی اجرای مفاد پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در هنک کنک قرار می دهد.
وی هدف از این اقدام را درک بهتر سازمان ملل و جامعه بین المللی از اوضاع منطقه ویژه اداری هنک کنک اعلام کرد.
"شن" تصریح کرد : برپایه اعلامیه مشترک چین و انگلیس و قانون اساسی منطقه ویژه اداری هنک کنک ، آن دسته از مفاد پیمان هایی که می توانند در ارتباط با هنک کنک تلقی شوند ، دراین منطقه به اجرا گذارده می شوند.
*م.ف *