روسیه بر همکاری با ایران در رشته های مختلف صنعت گاز تاکید کرد # مسکو - ایرنا اول آذر 1376 برابر با 22 نوامبر 1997 "رم ویاخیرف" مدیر عامل شرکت گاز روسیه (گازپروم ) گفت : روسـیه همکاری گسترده ای را با ایران در رشته های مختلف صنعت گاز آغاز خواهد کرد .
وی روز جمعه در مسکو به خبرنگاران گفت: این همکاری با مشارکت دو جانبه در گمانه زنی و بهره برداری از منابع گاز آغاز خواهد شد و تا حـد همکاری در زمینه فروش گاز توسعه می یابد.
"ویاخیرف" گفت :گازپروم قصد دارد برخی از شرکت های خارجی را به مشارکت در طرح های مذکور جلب کند .
وی در باره برنامه توسعه میدان گاز پارس جنوبی ایران گفت: گازپروم یکی از شریکان کنسرسیوم توسعه این میدان است و به تعهدات خود در مورد قرارداد مربوط به آن عمل می کند .
گازپروم روسیه، توتال فرانسه و پتروناس مالزی کنسرسیومی را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی ایجاد کرده اند و گازپروم از30 درصد سهام آن برخوردار است .