ایران و روسیه بر اهمیت گسترش همکاری در امور نفت و گاز تاکید کردند # مسکو - ایرنا 25 آبان 1376 برابر با 16 نوامبر 1997 "بیژن نامدارزنگنه" و "والری رامیزاف" معاون شرکت گاز روسیه (گازپروم ) شنبه شب در یک همایش خبری بر اراده دو کشـور برای تـوسعـه همکـاری هـا در زمینه نفت و گاز تاکید کردند .
وزیر نفت ایران در مورد زمینه های توسعه همکاری دو کشور گفت: طرف روسی می تواند در بخش های دیگر توسعه میدان گاز پـارس جـنوبی و دیگر میدان های موجود در دریا و خشکی و همچنین حفاری و گمانه زنی گـاز و نفـت ، با ایران همکاری داشته باشد .
وی همچنین افزود ، امکان تامـین بسیاری از احتـیاج های بخش نفت و گاز ایران وجود دارد .
"زنگنه" گفت: با مقام های روسی در بـاره احـداث خطـوط لوله و تعمیــر تجهیزات نفت و گاز، اکتشاف و استخراج میدان های جدید و تبادل متخصص گفت ـ وگو شده است .
وی در باره مشتریان گـاز میدان پارس جنوبی گفت : بخشی از گاز استخراج شده از این میدان به ترکیه و بخـشی دیگر به پاکسـتان ارسـال خواهـد شـد و امکان انتقال در مسیرهای دیگر نیز وجود دارد .
زنگنه درباره انتخاب گازپروم به عنوان یکی از شریکان توسعه میدان پارس جنوبی گفت: ایران ، روسیه را همسایه بزرک و دوست خوب خود می داند و شـرکت گازپروم به عنوان یک موسسه بزرک درامور گاز،از توانایی های وسیعی در اجرای طرح یادشده برخوردار است .
معاون گازپروم نیز گفت :گازپروم از بـسیاری موسـسات خـارجی در توسعـه همکاری با ایران در امور گاز، پیشی گرفته است .
وی افزود:گازپروم یک شرکت تخصصی درامور حفاری میدان های گاز می باشد که با حمایت بدست آمده از جانب دولت روسیه ، مشکلی در مورد توسعه همکاری های دوجانیه وجود ندارد .
وزیر نفت ایران شنبه شب به سفر رسمی سه روزه خود به روسیه پایان دادو رهسپار تهران شد .
وی در این سفر با وزیر سوخت و انرژی ، مـدیر عامل شـرکت گـاز پـروم و مدیران شرکت های عمده نفت وگاز روسیه دیدار کرد و گسترش همکاری دو کشوردر رشته نفت وگاز را مورد بررسی قرار داد .