ایران و کمیساریای عالی پناهندگان برای بازگشت پناهندگان افغانی به توافق رسیدند # تهران - ایرنا 21 آبان 1376 برابر با 12 نوامبر 1997 ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه در پایان نشست کاری خود با امضای یک توافقنامه همکاری، برشناسایی پناهندگان داوطلب برای مراجعت به افغانستان و تسهیل در بازگشت انان تاکید کردند.
اعزام نمایندگانی از پناهندگان به منظور شناخت و مشاهده واقعیت ها در افغانستان ، افزایش کمک های اهدایی به پناهندگان هنگام خروج از ایران و هنگام استقرار در افغانستان از مفاد دیگر این توافقنامه است.
در این توافقنامه همچنین دوطرف بر افزایش ظرفیت بازگشت پناهندگان از راه های موجود به ویژه ایستگاه های خروجی "دوغارون" و " میلک" تاکید کردند.
همچنین براستفاده از سرویس های هوایی به مقصد مزارشریف و ترانزیت از طریق کشوری ثالث و ادامه مذاکرات و نشست های کاری تاکید شد.
* ا.ش * * ا - ع *