اتحادیه میهنی خواستار حمایت مردم عراق برای مقابله باترکیه شد # سنندج - ایرنا 21 آبان 1376 برابر با 12 نوامبر 1997 "اتحـادیه میهنی کردستان عراق" به رهبری "جلال طالبانی" خواستار حمایت مردم عراق از نیروهای اتحادیه و احـزاب هم پیمان در برابر لشکر کشی ترکیه شد.
رادیو این اتحادیه روز چهارشنبه گفت که در شـرایط کنونی که عراق قادر به حفظ بخشی از خاک این کشور نیست ،پیشمرگان اتحادیه واحزاب هم پیمان این حزب ، وظیفه ملی خود می دانند که با تهاجم ارتش ترکیه مقابله کنند.
این رادیو افزود ، نیروهای اتحادیه میهنی ازتمامیت ارضی واستقلال عراق در برابر توطئه مشترک ترکیه و اسراییل برای تجریه عراق دفاع خواهد کرد.
اتحادیه میهنی اضافه کرد که حمایت مـردم عراق از مقاومت این اتحادیه و احزاب هم پیمان این حزب ، زمینـــه ساز شکست کامل ارتش ترکیه و مزدوران داخلی این کشور در شمال عراق خواهد شد.
آگاهان به مسایل سیاسی ونظامی شمال عراق درخواست اتحادیه میهنی مبنی بر حمایت مردم عراق از نیروهای این حزب را به نوعی درخواست حمایت از دولت مرکزی تلقی می کنند.
* 139 *