روحانیون مسیحی روسیه نسبت به اندیشه های امام خمینی علاقه روزافزونی دارند # مسکو - ایرنا 21 آبان 1376 برابر با 12 نوامبر 1997 "مارک اسمیرنف" مدیر مرکز تحقیقات مذهب و جامعه در منطقه شوروی سابق اعلام کرد : در سال های اخیر در میان اندیشه پردازان کلیسای ارتدکس روسیه علاقه بسیار شگرف و گسترده ای به افکار و اندیشه های امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران مشاهده می شود .
"اسمیرنف" در گفت و گو با هفته نامه "مسکوسکی نووستی" تاکید کرد ، به اعتقاد منادیان کلیسای ارتدکس روسیه ، امام خمینی کسی است که فتوای قتل "سلمان رشدی" را به دلیل اهانت به آرمان ها و اعتقادات مسلمانان جهان و دفاع از اصول حقیقی اسلام صادر کرد .
به اعتقاد "اسمیرنف" توجه به مقام والای رهبر فقید ایران در زمان رد نخستین قانون مذاهب از سوی "یلتسین" که باید بر اساس آن فعالیت مسیونرهای مذهبی غرب در روسیه ممنوع می شد ، به اوج خود رسید .
در تظاهرات چند روز پیش در "مسکو" که در اعتراض به پخش فیلم موهن "آخرین وسوسه های مسیح" از تلویزیون مسکو ،برگزار شد شعارهایی مانند "در دفاع از اعتقادهای خود از ایرانی ها یاد بگیرید" مشاهده می شد .
*م.ف *