یک مقام ترکیه: قبول نکردن آنکارا در اتحادیه اروپا ترکیه را منزوی نخواهد کرد # آنکارا - ایرنا نهم آبان 1376 برابر با 31 اکتبر 1997 "بلنت اجویت" معاون اول نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت :عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا، این کشور را منزوی نخواهد کرد.
"اجویت" امروز پس از دیدار با " هانس وان دن بروک " رئـیس روابط خارجی کمیسیون اتحادیه اروپا درآنکارا افزود:ترکیه از صدها سال پیش تاکنون عضوی از خانواده ملت های اروپایی بوده است و واقعیت های تاریخی و جغرافیایی را نمی توان تغییر داد.
وی گفت ، دولت آنکارا مشروط کردن عضویت ترکیـه در اتحـادیه اروپــا به بهبود اوضاع اقتصادی و حقوق بشر را درک می کند ، ولی به هیچ وجه شرط سیاسی را در این زمینه نخواهد پذیرفت.
اجویت گفت: اعمال فشار اتحادیه اروپا درخصوص اختلاف های ترکیه و یونـان در دریای اژه ، هم روابط ترکیه با یونان و هم روابط دو جامعه ترک نشیـن و یونانی نشین جزیره قبرس را به بن بست سوق داده واختلاف هارا تشدید کرده است.
وی با تاکید براینکه هدف ترکیه عضویت کامل در اتحادیه اروپاست ، گفت : درصورت عدم تحقق این امر، ترکیه در دنیا " بیچاره و تنها نخواهد ماند".
هانس وان دن بروک رئیس روابط خارجی کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه وارد آنکارا شد.
سفر"وان دن بروک" به ترکیه درآستانه برگزاری اجلاس عالی رهبران اتحادیه اروپا که در دسامبر انجام خواهد شد ،از نظر دولت آنکارا بسیار حائز اهمیت است.
ترکیه سعی می کند دراین اجلاس در فهرست کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا قرار داده شود.