مردم یک روستای جنوب لبنان ، در اعتراض به اسراییل ، متحصن شدند 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بیروت - ایرنا 24 مهر 1376 برابر با 16 اکتبر 1997 در اعتراض به ادامه بازداشت شش تن از اهالی روستای "ارنون" در حاشیه بخش اشغالی جنوب لبنان ، روز پنج شنبه، جمعی از مردم این روستا، در برابر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر نبطیه، متحصن شدند.
در اجتماع متحصنین، شیخ "عبدالامیر قبلان" نایب رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان ، گفت: ارنون ، در خط اول دفاع از لبنان قرار دارد و مردم این روستا، در راه آزادی مناطق اشغالی ، جانفشانی می کنند.
شیخ قبلان ، از محافل بین المللی و همچنین دولت لبنان دعوت کرد، برای آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به گرفتاری های مردم روستای ارنون اقدام کنند.
نظامیان اسراییل ، هفته گذشته، در دو نوبت ، با یورش به روستای ارنون ، شش تن از اهالی این روستا را به اتهام همکاری با مقاومت بازداشت کردند.