تشدید جنک در قندوز افغانستان ، "کوتل یرگنک" از کنترل طالبان خارج شد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 24 مهر 1376 برابر با 16 اکتبر 1997 نماینده جنبش ملی اسلامی افغانستان در اسلام آباد روز پنج شنبه اعلام کرد: " کوتل یرگنک " توسط نیروهای جبهه متحد آزاد و جنک میان نیروهای این جبهه و طالبان در استان قندوز به شدت ادامه دارد .
" مولوی عبدالباقی ترکستانی " به ایرنا گفت : نیروهای جبهه متحد در مناطق " قلعه ذال " و " چهار دره " در قندوز نفوذ کردند .
استان قندوز حدود سه ماه پیش به کنترل طالبان در آمد و تنها استان در شمال افغانستان است که در کنترل این گروه می باشد .
" مولوی ترکستانی " افزود: جنک شدید میان طالبان و جبهه متحد در اطراف بخشداری " خان آباد " در جریان است که در نتیجه آن خسارات زیادی به طالبان وارد شده است .
وی همچنین از برگزاری اجلاس قریب الوقوع سران جبهه متحد در شهر پلخمری با هدف همکاری های بیشتر میان این جبهه خبر داد و اظهار داشت: در اجلاس مذکور "برهان الدین ربانی" ، ژنرال "دوستم" ، ژنرال "عبدالملک" ، "عبدالکریم خلیلی" و "احمد شاه مسعود" شرکت خواهند کرد .
م ح