سروزیر ایالت جامو و کشمیر: گفت و گو میان هند و پاکستان مفید است # دهلی نو - ایرنا 24 مهر 1376 برابر با 16 اکتبر 1997 سروزیر ایالت جامو و کشمیر برگزاری گفت و گو میان هند و پاکستان در سطوح مختلف را برای بهبود روابط دو کشور موثر دانست .
"فاروق عبدالله" روز پنجشنبه در سخنانی در سرینگر تاکید کرد از گفت وگو با پاکستان براساس "دکترین گوجرال " حمایت خواهد کرد.
سروزیر ایالت جامو و کشمیر پیشتر ، گفته بود نسبت به گفت و گو با پاکستان بدبین است و اسلام آباد را متهم به بی تفاوتی در حل اختلاف های خود با دهلی نو کرده بود.
وی ابراز اطمینان کرد روابط هند و پاکستان در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت .
م ح