۲۱ مهر ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5771256
۰ نفر
مطبوعات به مردم چه می گویند؟(روزنامه های عصردوشنبه )2- # تهران - ایرنا 21 مهر 1376 برابر با 13 اکتبر 1997 رسالت.
......
* درپی قانع کننده نبودن پاسخ آقای عبدالعلی زاده وزیرمسکن بایددرمورددلایل بازپس گیری شکایت ازشهرداری تهران توضیح دهد(خبر-ص1 ) * علی زادسرنماینده جیرفت :شهردارتهران بایدبه محاکم قضایی پاسخ دهد نه به مجلس (خبر-ص1 ) * مهندس میر حسین موسوی مشاورعالی رییس جمهورشد(خبر-ص1 ) * رضوی اردکانی نماینده مردم سپیدان :عزل ونصب های شتابزده وتسویه های جناحی برخلاف وعده ای است که وزرابه مردم دادند(خبر-ص1 ) * مقام معظم رهبری ازکرج دیدن می کنند(خبر-ص1 ) * اجرای عدالت بدون ملاحظه موقعیت (سرمقاله -ص1 ) - اینکه قوه قضائیه به ویژه دادگستری استان تهران وآقای رازینی تسلیم جوسازیهاوافترائات ...نشده اندجای تقدیردارد * پیام مردم (پیامهای تلفنی -ص3 ) - هنوزچندماهی ازفریادپایبندی به قانون وقانون مندشدن کارگزاران سازندگی نمی گذردکه باحمایت همین گروه سیاسی ازقانون شکنان شهرداری تهران ،غیرواقعی بودن شعارهای انتخاباتی برملاشده است * رییس کل مرکزتوسعه صادرات ایران درگفت وگوبارسالت :اگربه صادرات بهاندهیم درآینده بامسائل سختی روبروخواهیم شد(مصاحبه -ص5 ) * درحاشیه مجلس (خبر-ص6 ) - دیروزدرمجلس اعلام شدکه شهردارتهران قراراست درجلسه غیرعلنی روزسه شنبه حضور یابد . به محض اعلام این خبرآقای موحدی ساوجی نسبت به دعوت ازشهردارتهران اعتراض کردوگفت آقای کرباسچی متهم است واوبایدراهی زندان شود * هشدارشدیدجماعت اسلامی مصربه آمریکاواسراییل (خبر-ص آخر) - کاخ سفید هدایتگرتروریسم بین المللی است * دبیرستادبرگزاری اجلاس کنفرانس اسلامی :حمایت ازفلسطینی هادربرابررژیم صهیونیستی ازمحورهای اصلی اجلاس تهران است (خبر-ص آخر) خ. ادامه دارد.........
(41)