کردستان ایران برای ورود احتمالی کردهای عراق به حالت اماده باش درامد # سنندج - ایرنا 21 مهر 1376 برابر با 13 اکتبر 1997 استاندار استان کردستان در غرب ایران گفت: تمام امکانات این استان برای ورود احتمالی کردهای شمال عراق به خاک ایران بسیج شده است .
"عبدالله رمضانزاده" روز دوشنبه به ایرنا گفت : با توجه به آغازدرگیری های اتحادیه میهنی و حزب دمکرات ، احتمال ورود کردهای عراقی همانند گذشته به خاک ایران افرایش یافته است .
رمضانزاده افزد: در جریان درگیری های سال گذشته اتحادیه میهنی و حزب دمکرات حدود 45 هزار نفر از کردهای مناطق تحت کنترل طالبانی وارد خاک ایران شدند.
وی گفت:این افراد در دو اردوگاه موقت مرزی "سیرانبند" بانه و "باشماق" مریوان ، اسکان یافتند.
م ح(41)