رهبرنهضت اجرای شریعت ، دادگاه های پاکستان را غیراسلامی خواند 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 21 مهر 1376 برابر با 13 اکتبر 1997 رهبر "نهضت اجرای شریعت پاکستان" ، دادگاه های دولتی این کشور را غیر اسلامی خواند و از مردم خواست که با آن مقابله کنند.
"مولانا صوفی محمد" در اجتماع مردم در منگوره ، اظهار داشت : با وجود سپری شدن 50 سال از تشکیل پاکستان، هنوز قوانین انگلیس در این کشور اجرا می شود.
روزنامه" نیوز"روز دوشنبه نوشت ، وی از مردم خواست که برای اجرای شریعت با نهضت تحت رهبری او متحد شوند.
طرفداران مولانا صوفی محمد در مناطق منگوره ، سوات و باجور در ایالت سرحد چند سال قبل نیز علیه دولت مرکزی قیام مسلحانه کردند و خواهان اجرای شریعت و لغو قوانین انگلیس در پاکستان شده بودند.
* 139 *