همایش همسران روسای دولت های آسیا و اقیانوسیه در مالزی گشایش یافت 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور - ایرنا 21 مهر 1376 برابر با 13 اکتبر 1997 همایش همسران روسای دولت های آسیا واقیانوسیه صبح دوشنبه باحضور خانم "زهره صادقی" همسر سید "محمد خاتمی" رییس جمهوری اسلامی ایران در پایتخت مالزی گشایش یافت0 این همایش که با سخنان "سیتی اسما" همسر "ماهاتیر محمد" نخســت وزیر مالزی آغاز به کار کرد ، راه های پـیشرفت زنان این منطقه از جهان به ویژه زنان روستایی را بررسی می کند0 این همایش در استانه 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی برگزار شـــده است0 همسر رییس جمهوری اسلامی ایران که شنبه شب وارد پایتخت مالزی شــد ، ریاست هیات نمایندگی ایران را به عنوان نایب رییس کمیته منطقه ای پیشرفت زنان روستایی در آسیا و اقیانوسیه به عهده دارد0 همسر نــخست وزیر مالزی به عنوان رییس این همایش در سخنان خـود گفت ، باید به نمایندگی از جامعه کشورهای خود برای پیشرفت زنان بکوشیم و فقر را از میان زنان روستایی بزداییم 0 "سیتی اسما" پیشنهاد کرد، به منظور فقرزدایی از زنان روستایی صندوق هایی ایجاد تا بدین وسیله پس انداز آنان تقویت شود.
در حاشیه این همایش ،نمایشگاهی نیز از آثار صنایع دستی ایران و سایر کشورهای شرکت کننده که زنان روستایی نقش افرینان اصلی آن هستند ، برپا شده است 0 همایش همســـران روسای دولت های اسیا و اقیانوسیه روز پنجشنبه به کار خود پایان می دهد0 ز * 139 *