وزیر امورخارجه انگلیس : حضور نیروهای بین المللی در بوسنی ضروری است # سارایوو - ایرنا چهارم مهر ماه 1376 برابر با 26 سپتامبر 1997 "رابین کوک" ، وزیر امور خارجه انگلستان ، روز پنجشنبه، اعلام کرد : حضور نیروهای نظامی بین المللی، برای حفظ دستاوردهای صلح در بوسنی ، ضروری است .
به گزارش خبرگزاری آواز در سارایوو ، وی خواستار توجه امریکا به اهمیت ادامه حضور نیروهای چندملیتی در بوسنی شد و افزود انگلستان یکی از کشورهایی است که با بیشترین نیرو در بوسنی حضور دارد و تا زمانی که ما کارمان را تمام نکنیم ، از منطقه خارج نخواهیم شد.
با وجود این که نه ماه به پایان ماموریت نیروهای چندملیتی ناتو در بوسنی و هرزگوین مانده است ، شورای اروپا و کشورهای اروپایی خواستار تمدید ماموریت نیروها در سال آینده شده اند.