آمریکا خواستار گشوده شدن بخش مالی هند به روی سرمایه گذاری خارجی است 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا پنجم شهریور 1376 برابر با 27 اوت 1997 "جفری لانک" نماینده بازرگانی آمریکا ، هند را به گشودن مرحله به مرحله بخش مالی خود به روی سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد.
"جفری لانک" روزچهارشنبه در فدراسیون اتاق های صنایع و بازرگانی هند گفت: کشوری به پهناوری هند با این اقدام می تواند از تنگنای مالی بیرون آمده و موقعیت مناسبی را در اقتصاد جهانی به دست آورد.
وی افزود : امتناع سیاسی و اقتصادی هند از گشودن بخش مالی خود ، به دلیل رقابت شدیدی که در منطقه برای جلب سرمایه وجود دارد ، برای این کشور گران تمام خواهد شد.
" لانک " گفت:کشورهای جنوب شرق آسیا توانایی جذب 15 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارند که خود نمایانگر بوجود آمدن یک رقابت شدید برای جلب سرمایه در این منطقه در سال آینده است.
* ا.ش * * م . ف *