شورای وحدت ملی پاکستان "خواستار تغییر قانون ضد تروریزم در این کشور شد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 29 مرداد ماه 1376 برابر با 20 اوت 1997 شورای وحدت ملی احزاب مذهبی پاکستان خواستار تغییر در موادی از قانون جدید مبارزه با تروریزم شد.
بر اساس قانون جدید مبارزه با تروریزم که چهارشنبه هفته گذشته در مجلس پاکستان تصویب شد ، اختیارات پلیس در این مورد افزایش یافته و دادگاه های ویژه ای به پرونده های تروریستی رسیدگی خواهند کرد.
روزنامه اردو زبان "نوای وقت" چاپ اسلام آباد روز چهار شنبه نوشت :در جلسه روز سه شنبه شورای وحدت ملی در شهر لاهور کمیته ای شامل روحانیون و کارشناسان حقوقدان برای تهیه پیشنهاداتی برای تغییرات در قانون جدید مبارزه با تروریسم تشکیل شد.
در این جلسه ضمن محکوم کردن بازرسی پلیس از مدارس دینی اعلام شد در صورت ادامه این بازرسی ها، گروه های عضو این شورا دست به تظاهرات خواهند زد.
در این حال نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه درنشستی بامقامات بلند پایه دولتی گفت :عوامل مخالف قانون جدید حامی تروریست هاهستند.
"محمدنوازشریف" افزود: دادگاه های ویژه مبارزه با تروریسم هفته آینده به دنبال مشاوره با روسای دیوان و دادگاه های عالی تشکیل خواهند شد.
منابع خبری اعلام کردند هفت هزارو 500 پرونده به دادگاه های ویژه مبارزه باتروریسم ارجاع می شود که سه هزار و 500 پرونده مربوط به فعالیت های فرقه گرایانه و تروریستی است.
گزارش دیگری حاکیست دولت ایالتی پنجاب برای منع کتب فرقه گرا یک هیات مدیره به ریاست وزیر امور مذهبی این ایالت تشکیل داد.
این هیات متشکل از مقامات دولتی و نمایندگان مکاتب مختلف مذهبی می باشد.