رییس جمهوری ازبکستان ازپایان درگیری ها در تاجیکستان ابراز خرسندی کرد # دوشنبه - ایرنا 23 مرداد ماه 1376 برابر با 14 اوت 1997 رییس جمهوری ازبکستان چهارشنبه شب درتماس تلفنی با همتای تاجیکستانی خود از پایان ناارامی های اخیراین کشورابراز خرسندی کرد.
" اسلام کریم اف " در این گفت و گو عملیات غیرقانونی افرادمسلح را که باعث درگیری چند روز گذشته درتاجیکستان شد محکوم کرد.
رادیو تاجیکستان گفت : رییس جمهوری ازبکستان ضمن حمایت ازدولت "امامعلی رحمانف "رییس جمهوری تاجیکستان امادگی کشورش رابرای کمک به دولت و مردم این کشور اعلام کرد .
رییس کمیته روابط بین المللی دومای دولتی روسیه دو روز قبل تاشکند را به دخالت درناارامی های اخیرتاجیکستان متهم کرده بود.
"ولادیمیرلوکین" به یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت :ســـرهنک "محمود خدایبردیف" از تاشکند دستورمی گیرد.
مناطق جنوب پایتخت تاجیکستان در چهار روز گذشته صحنه درگیری میان نیروهای سرهنک شورشی خدایبردیف و نیروهای دولتی بود.