۲۳ مرداد ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5763077
۰ نفر
مطبوعات به مردم چه می گویند ؟ (3) # تهران - ایرنا 23 مرداد ماه 1376 برابر با 14 اوت 1997 " ســـــــــــلام" .................
* گزارش رییس جمهوری به مردم درباره انتخاب وزراء وبرنامه های آینده دولت * مجلس به وزرای پیشنهادی رییس جمهوری رای اعتمادخواهدداد - ابراهیم بای سلامی : مردم از مجلس می خواهند تا از وزرای رییس جمهوری منتخبشان حمایت کند - مرتضی نبوی : باید به دور از جناح بندی های سیاسی کمک کرد تا دولت هرچه زودتر رسمیت پیدا کند - نمایندگان مستقل مجلس از دولت خاتمی و نقطه نظرات مجمع حزب الله مجلس حمایت خواهندکرد * رییس جمهوری : تفکر و اندیشه نباید درخدمت سیاستهای خاص و سیاستمداران تنک نظرباشد * عامل اختلاس شعبه پاریس بانک سپه دستگیرشد - در پاییز سال 1374 "هدایت اشتری لارکی" رییس شعبه بانک سپه پاریس با رقمی حدود 15 میلیون دلار ناپدید شد * کابینه فراگیر و فراجناحی (یادداشت سیاسی ) - امیدواریم همچنان که رییس جمهوری در انتخاب و معرفی وزرا "فراگیر و فراجناحی" عمل کرده است ،نمایندگان مجلس نیز"فراگیروفراجناحی "عمل کنند * (الوسلام ) - نمایندگان مجلس پیام دوم خرداد را به خوبی دریافت کرده اندبنابر این نباید منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح دهند - می خواستم انتخاب دکترحبیبی را به عنوان معاون اول رییس جمهوری به خاتمی تسلیت بگویم " کار و کارگر" ..............
* رییس جمهوری : سلطه تفکربرحکومت عامل نیک بختی مردم است * خاتمی:تمامی برنامه های دولت درجهت تحقق عدالت اجتماعی خواهدبود * میرسلیم : خبر،اساسی ترین ابزاربرای استقرار و تحکیم آرامش و صلح درجهان است فرهنک ایران اسلامی نباید در مرزهای کشورمحدود شود * الویری :مناطق آزادتجاری درامرصادرات موفق نبودند * نماینده مردم بویین زهرادرمجلس : ترکیب دولت خاتمی ، تجلی افکارمردم است * نتانیاهو لغو محاصره اراضی فلسطین را نپذیرفت * 139 *