خبرگزاری ریانووستی روسیه به اتحادیه خبرگزاری های دریای خزر پیوست # تهران - ایرنا 23 مرداد ماه 1376 برابر با 14 اوت 1997 رییسان خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) ، ایتار تاس روسیه و قزتاک قزاقستان در حاشیه دهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های اسیا - اقیانوس ارام ، نشست فوق العاده داشتند .
در این نشست ، درخواست خبرگزاری ریانووستی روسیه برای پیوستن به اتحادیه خبرگزاری های دریای خزر (اکسنا) بررسی و تصویب شد.
بر اساس توافق های حاصله در این نشست ، ریاست (اکسنا) مصوبات جلسه فوق العاده را به اطلاع سایر اعضا خواهد رساند.
مجمع عمومی اتحادیه خبرگزاری های دریای خزر در دسامبر سال جاری میلادی در مسکو برگزار خواهد شد .
ریاست این اتحادیه را در حال حاضر ایرنا به عهده دارد و خبرگزاری های روسیه، اذربایجان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان اعضای ان هستند.