امریکا مناسبات نظامی با کشورهای امریکای لاتین را تقویت می کند # تهران - ایرنا 23 مرداد ماه 1376 برابر با 14 اوت 1997 " مادلین آلبرایت"، وزیر امور خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت : امریکا آماده است مناسبات خود با آرژانتین را ارتقا دهد و به این کشور وضعیت یک متحد اصلی غیر ناتو را بدهد .
آلبرایت که در آستانه ملاقات با وزیر امور خارجه شیلی سخن می گفت ، افزود :" کلینتون"، رییس جمهوری امریکا مایل است وضعیت های مشابهی نیز به دیگر کشورهای امریکای لاتین ، از جمله به شیلی ، بدهد .
ع - و