مالزی از تصمیم "هون سن" در میانجیگری "آ سه آن" برای حل بحران کامبوج استقبال کرد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور- ایرنا دوم مرداد 1376 برابر با 24 جولای 1997 "ماهاتیر محمد" نخست وزیر مالزی از تصمیم " هون سن" رییس دولت جدید کامبوج در پذیرفتن نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آ سه آن ) برای حل بحران این کشور استقبال کرد 0 "ماهاتیر محمد" روز پنجشنبه پس از حضور در سی امین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو " آسه آن " در "کوالالامپور" گفت : اگر کامبوج بخواهد ، " آسه آن " می تواند در حل بحران آن کشور گام های موثری بردارد 0 وی تصریح کرد:بحران کامبوج حل شدنی است و "آ سه آن" پیشتر با مشکل های دیگری روبرو بوده و توانسته آنها را حل کند0 "ماهاتیر محمد" گفت : " آسه آن " تلاش می کند در حل بحران کامبوج بی طرف باشد و براین باور است که در حل بحران کامبوج نباید به زور متوسل شد 0