اعتصاب کارکنان فرودگاه "بن گوریون" در تل اویو موجب لغو تمام پروازها شد # بیروت - ایرنا دوم مرداد ماه 1376 برابر با 24 جولای 1997 به علت اعتصاب کارکنان فرودگاه بین المللی "بن گوریون" واقع در نزدیکی "تل اویو" ، حرکت پروازها در این فرودگاه روز پنجشنبه به کلی متوقف شد .
رادیو اسراییل اعلام کرد :کارکنان فرودگاه "بن گوریون" اجازه فرود و پرواز را به هواپیماهای خارجی نداده و شرکت هواپیمایی "ال ایر" ناچار شده است پروازهای خود را به تعویق بیندازد.
این رادیو افزود: کارکنان فرودگاه "بن گوریون" به پنج فروند هواپیمای خارجی اجازه فرود دادند،اما ازدادن هرگونه خدمات به مسافران امتناع کردند.
اعتصاب کارکنان فرودگاه "بن گوریون" در حالی انجام می شود که کارکنان شرکت های مخابرات و راه وترابری اسراییل نیز،به علت تصمیم مسوولان بخش های اقتصادی به واگذاری شرکت های سهامی دولتی به بخش خصوصی از دو هفته پیش در اعتصاب بسر می برند.
"یعقوب نئمان" وزیر دارایی اسراییل،کارکنان اعتصابی را از ادامه اعتصاب برحذر داشت و گفت : دولت برای بازگرداندن کارکنان تصمیمات قاطعی اتخاذ خواهد کرد.
* م.ف *