میلوشویچ در میان اعتراض مردم در بلگراد ، سوگند ریاست جمهوری یاد کرد # سارایوو - ایرنا دوم مرداد 1376 برابر با 24 جولای 1997 مراسم سوگند رسمی " اسلوبودان میلوشویچ " برای ریاست جمهوری یوگسلاوی در میان تظاهرات مردم "بلگراد" در ساختمان مجلس یوگسلاوی برگزار شد.
خبرگزاری "اوناسا" در سارایوو روز پنجشنبه گزارش داد : زمانی که میلوشویچ برای ادای سوگند وارد مجلس شد، تظاهرکنندگان به عنوان اعتراض به سمت وی " لنگه کفش " و " گوجه فرنگی " پرتاب کردند.
"میلوشویچ" که از سوی پلیس به شدت محافظت می شد ، پس از ادای سوگند به عنوان رییس جمهوری یوگسلاوی در سخنانی گفت : کسانی هستند که با حمایت خارجیان ، ماموریت دارند تا علیه یوگسلاوی و منافع مردم صرب تبلیغات سیاسی و روانی کنند .
پلیس بلگراد در مقابله با تظاهرکننده ها مانع از ورود آنها به نزدیکی ساختمان مجلس شد که این موضوع باعث درگیری انان با پلیس شد.
* ا.ش * * م.ف *