سفر کوتاه مدت اتباع 170 کشور به هنک کنک نیاز به روادید ندارد # پکن - ایرنا 27 تیر ماه 1376 برابر با 18 جولای 1997 دولت هنک کنک اعلام کرد : اتباع 170 کشور جهان می توانند برای مدت یک هفته ، بدون اخذ روادید ، وارد این بندر شوند.
به گزارش خبرگزاری "شین هوا" ، سخنگوی دفتر ورودی ناحیه ویژه هنک کنک، افزود: این اقدام برای تسهیل در رفت و امد بازرگانان و جهانگردان ، به این بندر است .
لغو روادید برای یک هفته ، در گذشته نیز در هنک کنک اعمال می شد و دولت تازه این بندر اعلام کرد که این شیوه را ادامه خواهد داد.
در همین حال ، دولت هنک کنک ، سرگرم مذاکره با کشورهای مختلف جهان برای انعقاد قرار داد لغو روادید بلند مدت دو طرفه است .
تاکنون دولت هنک کنک ، با 35 کشور ، اقدام به برقراری شرایط لغو روادید دراز مدت کرده است .
حاکمیت هنک کنک ، از سه هفته پیش از انگلیس به چین واگذار شد و در این مدت قوانین مختلف این بندر دستخوش تغییراتی شده است .