نیویورک تایمز چگونگی برخورد با کودتای کامبوج را امری دشوار خواند # نیویورک - ایرنا بیست و یکم تیر 1376 برابر با دوازدهم جولای 1997 در حالیکه بسیاری از کشورهای جهان به تدریج کمک های خود را به کامبوج قطع می کنند ، پارلمان این کشور از سفارتخانه های کشورهای مختلف در پنوم پن خواست، برای جبران خسارت های ناشی از حوادث اخیر ، کمک های انسانی در اختیار کامبوج قرار دهند .
کامبوج شنبه گذشته شاهد کودتایی بود که در آن طرفداران "هون سن" نخست وزیر دوم ، بعد از حدود دو روز جنک ، بر هواداران شاهزاده " نورودوم رانارید" نخست وزیر اول غلبه کردند و هون سن به تنهایی قدرت را به دست گرفت .
این کودتا نتیجه سال ها تلاش جامعه بین المللی را خنثی کرده است که با هزینه ای حدود دو میلیارد دلار توانستند چهار سال پیش دولتی مبتنی بر انتخابات در کشور بحران زده کامبوج بر سر کار آورند .
نیویورک تایمز روز شنبه نوشت: یک دیپلمات اروپایی مقیم پنوم پن با اشاره به درخواست پارلمان کامبوج گفت " چنین خواستی در چنین زمانی توهین آمیز است ، آنها همه چیز را خراب کرده اند و اکنون از ما می پرسند می توانید پولش را بدهید ؟ به نظر من هیچ سفارت خانه ای اینقدر دیوانه نیست که چیزی بفرستد . " این دیپلمات گفت: مساله این است که چگونه می توان کودتا را تایید نکرد و در عین حال راهی برای آینده کامبوج یافت که بیشتر مبتنی بر مردم سالاری و کمتر سرکوبگرانه باشد .
نیویورک تایمز با اشاره به اینکه چند کشور جهان و از جمله آمریکا ، آلمان و ژاپن هم اکنون کمک های خود را به کامبوج به حالت تعلیق آورده اند می نویسد با وجود این اگر این کشورها می خواهند به کامبوج کمک کنند که به جنک داخلی نغلطد و یا تحت انقیاد یک نظام استبدادی قرار نگیرد ، قدم های بعدی حساس تر است .