آلمان از فعالیت نیروهای صلح سازمان ملل در بوسنی تمجید کرد # بن - ایرنا بیست و یکم تیر 1376 برابر با دوازدهم جولای 1997 "شوارتس شیلینک " یکی از نمایندگان مجلس آلمان ووزیر سابق پست و تلگراف و تلفن این کشور، از فعالیت نیروهای صلح سازمان ملل متحد در تعقیب جنایتکاران جنگی بوسنی ستایش کرد.
"شوارتس شیلینک " که خود میانجی اتحادیه اروپا بین کرواسی و بوسنی برای پیاده کردن طرح "دیتون" است ، مجاز بودن نیروی صلح را در تعقیب و بازداشت جانیان جنک از شرایط لازمه پیشرفت در اجرای طرح "دیتون" نامید.
این سیاستمدار آلمانی افزود: با اقدام سربازان صلح در دستگیری مجرمان جنگی، اعتماد افکار عمومی جهان نسبت به برنامه صلح جلب می شود و غرب نشان می دهد که قادر به حفظ آرامش است .
سربازان نیروی صلح بوسنی، روزپنجشنبه شهردارسابق شهر"پریجدور" میلان کواچویچیک "را بازداشت کردند و به دادگاه جنایتکاران جنگی در لاهه تحویل دادند.