رادیو دمشق :رژیم صهیونیستی برای یک تجاوز گسترده زمینه سازی می کند # دمشق - - ایرنا چهارم خرداد 1376 برابر با 25 می 1997 رادیو دمشق روز یکشنبه اعلام کرد: رژیم صهیونیستی برای یک تجاوز گسترده علیه کشورهای عربی با هدف به سازش کشاندن اعراب وتحمیل خواسته های خود بر انان زمینه سازی می کند.
این رادیو هشدار داد که رژیم صهیونیستی ایجاد تنش ونا آرامی را تنها راه رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود می داند.
این رادیو خواستار اتخاذ موضع مشترک برای مقابله باسیاست های تجاوزکارانه وبرنامه های توسعه طلبانه صهیونیستی از سوی اعراب شد.
* *139