نخست وزیر چین برای حل اختلافات پکن و واشنگتن پیشنهاد چهار ماده ای ارائه داد # پکن - ایرنا ششم فروردین 1376 برابر با 26 مارس 1997 لی پنک نخست وزیر چین پیشنهادی چهار ماده ای برای بهبود مناسبات پکن و واشنگتن ارائه داد.
خبرگزاری شین هوا اعلام کرد ، درپیشنهاد نخست وزیر چین که سه شنبه شب در همایش " توسعه همکاریهای چین و امریکا " در پکن مطرح شد ، احترام متقابل و جستجوی وجوه مشترک و کنار گذاشتن اختلافات عنوان شده است .
چین و امریکا اختلافاتی جدی در زمینه امور تجاری،مساله حقوق بشر و تایوان دارند.
دیگر بندهای پیشنهاد لی پنک در زمینه سود متقابل و برابر در همکاری ها ، انتقال تجارب و درنظر داشتن شرایط دوجانبه ، است .
* 40 *