ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ، ایالت کوزوو را ترک کردند # سارایوو ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 یک هزار و 400 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوزوو، روز شنبه، این ایالت را ترک کردند.
ایرنا از پریشتینا، گزارش داد: ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ، درپی شکست مذاکرات صلح کوزوو در "رامبویه" و قوت گرفتن حمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به نیروهای صرب، ایالت کوزوو را ترک کرده اند.
این گزارش ، می افزاید که این ناظران ، از صبح شنبه ، از مرز کوزوو ، وارد جمهوری مقدونــیه شدند و ظهر همین روز، آخرین گروه ناظران که در بین آنان "ویلیام ووکر" رییس ناظران در کوزوو وجود داشت، وارد مقدونیه شدند.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، به دنبال توافق "ریچارد هالبروک" فرستاده ویــژه آمریکا به بالکان و " اسلوبودان میلوشوویچ " رییـس جمهوری یوگسلاوی در کوزوو ، برای نظارت بر آتش بس بین آلبانی تباران و صرب ها، به این منطقه اعزام شده بودند.
در پی قــوت گرفتن حمله ناتو به نیروهای صرب در کوزوو ، برخی کشورهای غربی، کارکنان نمایندگی های سیاسی خود را از بلگراد تخلیه کرده اند.
"ه - ج"